Site Loader

Een baggerbedrijf is een onmisbare schakel in het onderhouden en verbeteren van waterwegen, havens en kustlijnen. Er zijn specifieke taken die worden uitgevoerd door baggerbedrijven. In dit artikel vertellen wij u meer over dit soort bedrijven,  de verschillende baggerwerkzaamheden en waar deze werkzaamheden belang bij hebben. Lees verder om meer te leren over de uitgebreide reeks activiteiten omtrent baggeren.

Een baggerbedrijf voor havens en waterwegen

Een van de taken van een baggerbedrijf is het uitbaggeren van zowel waterwegen als havens. Uitbaggeren is een proces waarbij de bodem van haven, rivieren en kanalen, etc. worden opgeruimd. Denk bij bagger aan sediment, modder, zand en andere materialen die ophopen door de jaren heen. Het verwijderen van bagger van de bodem is van belang om water bevaarbaar te houden voor boten en schepen. 

Landaanwinning

Waarbij uitbaggeren en proces is van uitgraven van de bodem is landaanwinning juist aanleggen en opspuiten van sediment en ander materiaal op de bodem. Zo kunnen er nieuwe stukken land worden gewonnen en ontstaat er extra ruimte om bijvoorbeeld op te bouwen. Landaanwinning wordt vaak uitgevoerd voor stedelijke ontwikkeling, uitbreiding van havens en industriële doeleinden. 

Kustversterking en bescherming van oevers

Het beschermen van kustlijnen en oevers tegen erosie door middel van het aanbrengen van zand, grind, en andere materialen. Dit helpt bij het behoud van stranden en het beschermen van land tegen de invloeden van de zee. Op die manier kunnen de stranden behouden worden zoals ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan de wind die het zand weer terug de zee in waait, waardoor het strand steeds leger en dieper wordt na een tijdje. Dus om het strand strak te houden is dit de werkzaamheid die wordt uitgevoerd door een baggerbedrijf.

Heeft u na het lezen van dit artikel meer informatie nodig? Op onze website kunt u meer informatie vinden over de werkzaamheden van baggerbedrijven. Ook kunt u contact opnemen, als er verder specifieke vragen zijn die nog niet beantwoord zijn.